Impresum

© Copyright 2018

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách společností patřících do Bosch Group podléhají ochraně duševního vlastnictví, tedy zejména zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, zákonu č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům bez souhlasu oprávněné osoby. Některé webové stránky Bosch Group obsahují také obrázky podléhající ochrannému označení třetích osob. Bosch si za tímto účelem zajistil souhlas oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K jejich dalšímu šíření a použití pro komerční účely je třeba zajistit si souhlas držitele (vlastníka) chráněného označení.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
Jména osob oprávněných k zastupování:
Robert VOGT (jednatel)
Václav KLEIN (prokurista)
Tel. +420 272 191 111
Registrace v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 121629, IČ 18953573, DIČ CZ18953573

Složka značek

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní označení na webových stránkách Bosch Group chráněny zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění a zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění. Toto platí zejména pro obchodní značky společnosti Bosch, typová označení, firemní loga a emblémy. Značky a prvky uspořádání použité na našich stránkách jsou duševním majetkem společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.

Složka záruk

Tato webová stránka byla sestavena s největší možnou pečlivostí a má čistě informační charakter. Přesto se nemůže společnost Bosch Termotechnika s.r.o. zaručit za bezchybnost a přesnost obsažených informací a neodpovídá za aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, nebo z jednání založených na informacích zde publikovaných.

Složka licencí

Duševní majetek obsažený na webových stránkách Bosch Group, jako jsou patenty, značky nebo autorská práva, je chráněn. Prostřednictvím této webové stránky se neuděluje žádná licence k využívání duševního majetku společnosti Bosch nebo třetí osoby.

Zákonná upozornění

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. těší Vaše návštěvy této webové stránky a Váš zájem o naše produkty. Zadáním svých osobních údajů na této webové stránce návštěvník souhlasí s tím, a dává souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje byly uloženy, zpracovány a popř. předány společnostem patřícím do Bosch Group výlučně za účelem individuálního obsloužení tohoto návštěvníka, zaslání informací o produktech nebo předložení servisních nabídek. Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. Vás ujišťuje, že s Vašimi údaji bude zacházeno v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních informací.

Obchodní a záruční podmínky (PDF 0,51 MB)

Všeobecné dodací podmínky (PDF 0,21 MB)

(Platné od 1.11.2017)

 

Technické požadavky

Aby se tyto webové stránky na Vašem počítači zobrazovaly správně a umožnily Vám používat všechny funkce stránek, prosím řiďte se následujícími doporučeními:

Flash® Player

Některé webové stránky společnosti Bosch obsahují animace, které používají Flash®. Aby Váš prohlížeč umožnil tyto animace přehrát, je zapotřebí mít nainstalovaný Flash® Plugin. Můžete si jej stáhnout zde:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Některé webové stránky společnosti Bosch obsahují PDF dokumenty. Abyste tyto dokumenty mohli otevřít, potřebujete mít nainstalovaný Adobe® Reader. Můžete si jej stáhnout zde:

www.adobe.com

Javascript

Některé funkce na webových stránkách společnosti Bosch vyžadují prohlížeč s aktivním JavaScriptem. Proto Vám doporučujeme aktivovat si JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Cookies

Některé funkce na webových stránkách společnosti Bosch vyžadují prohlížeč s aktivními Cookies. Proto Vám doporučujeme aktivovat si Cookies ve Vašem prohlížeči.

 

Zásady na ochranu dat Bosch Group, resp. Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Group (Bosch) těší Vaše návštěva našich internetových stránek a Váš zájem o naši společnost a naše produkty.

Bosch respektuje Vaši privátní sféru

Ochrana Vaší privátní sféry při zpracovávání osobních dat, jakož i zabezpečení veškerých obchodních dat je pro nás důležitým přáním, které ve svých obchodních procesech zohledňujeme. Zpracováváme osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich webových stránek důvěrně a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními. Ochrana dat a ochrana informací jsou součástí naší firemní politiky. Webové stránky Bosch mohou obsahovat linky na webové stránky jiných nabízejících společností, na které se toto prohlášení o ochraně dat nevztahuje.

Získávání a zpracovávání osobních dat

Když navštívíte naše webové stránky, uložíme jméno Vašeho poskytovatele služeb na Internetu, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštívíte, jakož i datum a dobu Vaší návštěvy. Bosch používá Cookies a aktivní komponenty (např. JAVA Script), aby mohl sledovat preference návštěvníků a optimálně utvářet webové stránky. Prostřednictvím nastavení Vašich prohlížečů můžete převzetí Cookies také odmítnout. Prosím uvědomte si, že potom již eventuálně nebudou proveditelné některé funkce internetových stránek. Další osobní údaje budou uloženy pouze tehdy, když nám je sami od sebe zadáte, např. v rámci registrace, ankety nebo pro provedení smlouvy.

Využívání a předávání osobních údajů a účelové vázání

Bosch využívá Vaše osobní údaje k účelům technické administrativy webových stránek, ke správě zákazníků, pro ankety týkající se produktů a k marketingovým účelům pouze v rozsahu k tomuto účelu potřebném. Bez Vašeho svolení nepředáme Vaše osobní údaje třetím osobám mimo Bosch Group.

Bezpečnost

Bosch přijímá bezpečnostní opatření, aby Vaše data, která spravujeme, chránil před manipulací, ztrátou, zničením nebo zásahem nepovolaných osob či před nepovoleným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Možnost volby

Vaše osobní data bychom chtěli využít také k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách a abychom se Vás popřípadě mohli na toto dotázat. Samozřejmě je účast na takovýchto akcích dobrovolná. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv sdělit, abychom mohli data odpovídajícím způsobem zablokovat. Podrobné informace naleznete na příslušné lokální webové stránce.

Kontakt

S podněty a stížnostmi ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se můžete obrátit na naše osoby pověřené ochranou dat. Jestliže by měly být i přes naše snahy o správnost dat uloženy chybné informace, opravíme je na Vaše vyzvání.

Osoba pověřená ochranou dat

Ivo Fišer
Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava