Proč se Vám tepelné čerpadlo vyplatí?

Teplo z tepelného čerpadla je hospodárné

Tepelné čerpadlo přeměňuje energii akumulovanou ve vzduchu na teplo pro ohřev vody. Využíváte-li tuto bezplatnou energii, sníží se Vaše běžné náklady na ohřev teplé vody na minimum:

Více variant pro více pohodlí

Tepelné čerpadlo Supraeco SWI/SWO představuje úsporné řešení přípravy teplé vody nezávisle na ostatních zdrojích tepla. Pro uspokojení potřeb všech zákazníků nabízíme Supraeco SWI/SWO ve dvou provedeních – pro vnitřní nebo venkovní čerpání vzduchu. Díky integrovanému výměníku můžete čerpadlo kombinovat se stávajícím topným systémem – plynovým kotlem, solárním systémem nebo kotlem na tuhá paliva.

Nízké náklady, vysoký komfort

Jediné, co potřebujete k přípravě teplé vody, je elektrický proud. Pomocí energie ze vzduchu a topného faktoru o hodnotě 4,3 získáte z 1 kW elektřiny až 4,3 kWh výkonu. Ve srovnání s konvenčním řešením tak můžete ušetřit až 70% nákladů na přípravu teplé vody. Integrovaný elektrický dohřev navíc zajišťuje komfort 60 °C teplé vody bez ohledu na počasí – pokud by teploty klesly pod -10 °C, automaticky se aktivuje elektrická patrona, která ohřeje vodu na požadovanou teplotu.

Zakoupíte-li tepelné čerpadlo, stáváte se nezávislými na stoupajících cenách energií

  • Tepelné čerpadlo využívá až ze 75 % obnovitelné zdroje energie – a to přímo z Vašeho vlastního prostoru. Jste tak nezávislí na stoupajících cenách energií.
  • Energie ze vzduchu je neomezeně k dispozici. Význam má pro Vás již jen cena za elektřinu.
  • Tím se tepelné čerpadlo stává tak perspektivní jako žádný jiný systém vytápění.

Teplo z tepelného čerpadla je ekologické

Po zpřístupnění dodává teplo získané ze vzduchu velkou část celkové energie na ohřev telpé vody, a to trvale a zdarma.

  • Ekologicky šetrný systém ohřevu teplé vody.
  • Vynikající účinnost díky pokrokové technologii.
  • V protikladu k obvyklým zdrojům energie jako např. ropa, zemní plyn, je teplo získané ze vzduchu nevyčerpatelným zdrojem, který je neustále k dispozici.

Zpět k tepelným čerpadlům