Regulátory Junkers FX

Současně se zavedením plynových závěsných kotlů CeraclassExcellence přinesla firma Junkers na trh generaci regulátorů FX. Regulátory jsou určeny pro řízení plynových kotlů s novou řídicí jednotkou Bosch Heatronic® III. Řada regulátorů FR zahrnuje regulátory pracující v závislosti na teplotě v místnosti a FW jsou regulátory pracující v závislosti na venkovním počasí.

Regulátory koncepčně nahradí předchozí řadu regulátorů Ceracontrol, ale zároveň výrazně rozšíří a zvýší komfort ovládání. Přináší nové varianty zapojení a řízení topných systémů včetně řízení solárního ohřevu teplé vody nebo i se solární podporou vytápění. Nepřehlédnutelný je nový sladěný vzhled jednotlivých komponentů. Obsluha regulátorů Junkers je díky velkému a přehlednému multifunkčnímu displeji stále jednodušší. Jasné textové informace umožňují snadnou orientaci v nastavených hodnotách či jejich změnách. Samozřejmostí je menu v českém jazyce.

Regulátory Junkers FX mají vestavěné funkce pro řízení solárního ohřevu teplé vody event. pro podporu vytápění. Funkce potřebné pro solární systémy se automaticky aktivují při připojení solárních komponentů. Pro optimální kombinaci plynových spotřebičů se solární energií jsme navíc vyvinuli u firmy Junkers revoluční systém řízení. Patentovaný systém algoritmů vypočítává očekávané množství slunečního záření a redukuje tak již předem spotřebu plynu. Dává přitom solární energii jednoznačnou prioritu. Výsledkem tohoto pokrokového algoritmu řízení a regulace je až o 15 % nižší spotřeba plynu.

Všechny řídicí i výkonné jednotky jsou spolu propojeny dvoužilovou datovou sběrnicí, což výrazně zjednoduší a zlevní montáž kompletu regulace (maximální počet účastníků sběrnice je 32). Modulární koncepce umožňuje vysokou variabilitu a tím možnost řídit vysoký počet variant topných systémů. Regulace může řídit až 10 topných okruhů a ohřev teplé vody s použitím solárního ohřevu i bez něj. Výrazně jsou rozšířeny varianty řízení cirkulačního čerpadla zásobníku teplé vody.

Ekvitermní regulátory je možno zamontovat také přímo do kotle. Nová regulace při uvedení do provozu automaticky rozliší všechny nainstalované systémové komponenty. Tomu se odpovídajícím způsobem přizpůsobí menu regulátoru - neaktivní body v menu se nezobrazují. Jednotlivé body menu je pak možné vybrat pomocí otočného přepínače a zvolit lehkým stiskem. Pro jednotlivé okruhy vytápění je vždy volitelně k dispozici 6 přednastavených týdenních programů(A-F) se 6 časy sepnutí na každý den a z této nabídky si mohou uživatelé vytvářet, ukládat a pojmenovávat i svá další individuální nastavení.

U prostorových regulátorů FR 120 pak lze až k 6 časům sepnutí přiřadit vždy jeden ze 3 provozních stavů (vytápění, úspora, protizámráz). Ke každému provoznímu stavu přiřazujeme konkrétní teplotu.

U ekvitermních regulátorů FW 120/200 lze přiřadit pro vytápění opět až 6 časů spínání pro jeden ze 3 provozních stavů. Pro okruhy vytápění je navíc ještě k dispozici u ekvitermního regulátoru FW200 až 8 programů pro kopírování do jednoho ze 6 programů. Toto nám výrazně usnadní samotné nastavování potřebných programů s jednoduchou možností přepnutí aktivního programu.

Samozřejmostí je program tepelné dezinfekce připojených nepřímo ohřívaných zásobníků s možností nastavení času i intervalu aktivace. Při odpovídajícím naprogramování ohřívá systém v pravidelných intervalech teplou vodu na teplotu přes 70 °C a zničí tak případné zárodky baktérií. Pokud by zákazníkovi tento provoz nevyhovoval, je možné v servisní rovině tuto funkci vypnout.

Pro zvýšení komfortu nastavení topných křivek u ekvitermních regulací jsou použity 3 nové přednastavené topné křivky (radiátory, konvektory, podlahové topení), které doplňuje již standardní nastavení topné křivky (patní/koncový bod). Pro ohřev teplé vody i pro řízení cirkulačního čerpadla je k dispozici 1 týdenní program se 6 časy sepnutí na 1 den.

Spolu s novou generací regulátorů uvádí Junkers na trh také spínací a solární moduly. Novinkou je také kaskádový modul pro řízení max. 4 kotlů ve spojení s ekvitermním regulátorem FW 200.

Přehled nových regulátorů ke stažení (PDF 0,11 MB)

Schéma zapojení s možností řízení až 10 topných okruhů Příklad topného systému s možností řízení až 10 topných okruhů řízených ekvitermním regulátorem FW 200 a pomocí dálkových ovládání (FB 10, FB 100) s použitím spínacích modulů IPM 2. V našem zapojení je ohřev teplé vody řešen nepřímo ohřívaným zásobníkem teplé vody umožňující souběžný ohřev teplé vody a vytápění topných okruhů. Použití ekvitermního regulátoru FW 200 a spínacího modulu ICM nám umožní řídit v kaskádě 4 plynové kotle s max. výkonem kaskády až 140 kW.

K regulátorům Junkers...