Systémy odtahu spalin

Systémy odtahu spalin
 

Variabilní systémy pro každou situaci

Správné řešení přívodu vzduchu pro spalování a vedení odtahu spalin je velice důležité již ve fázi navrhování a projektování. Junkers Bosch nabízí široký program příslušenství pro odtah spalin pro kondenzační i klasické kotle, který umožňuje realizaci nejrůznějších variant.

Nejvhodnější řešení pro Vaši situaci je třeba navrhnout přímo s Vaším projektantem nebo zkušeným technikem instalatérské firmy. Z tohoto důvodu neuvádíme v produktovém katalogu konkrétní výrobky. Optimální řešení pak musí být bezpečné, cenově příznivé, vyhovovat dané stavební situaci, současně platným předpisům a normám a musí mít platnou revizi vedení odtahu spalin.

Více informací si můžete přečíst v sekci Technologie od Junkers Bosch

našli jsme pro vás 0 výrobky (ů)