Centrální řešení s domovní kotelnou

Centrální řešení se společnou kotelnou má hlavní přednosti především v nižších pořizovacích nákladech na instalaci a údržbu topného systému. Tzv. domovní kotelna se může skládat z několika kondenzačních kotlů potřebného výkonu spojených do tzv. „kotlové kaskády“ a zásobníků příslušné velikosti pro zajištění přípravy teplé vody. V bytových prostorech je navíc k dispozici více místa. Kromě toho lze ihned nebo kdykoli později do topné soustavy jednoduše začlenit obnovitelné zdroje energie, např. solární systém pro přípravu teplé vody.

Výměna starých topných zařízení v domovní kotelně

Při modernizaci bytových domů s vlastní kotelnou v objektu není nutné zásadně měnit celou koncepci otopné soustavy. Nejčastěji se mění stávající plynové kotle za účinnější kondenzační společně se sofistikovanější regulací. Náklady na pořízení, údržbu a opravy jsou zpravidla nižší než u decentralizovaného řešení, jelikož se jedná o instalaci a údržbu jednoho nebo několika málo zařízení.

Další výhodou centrálního řešení vytápění je úspora místa – domovní kotelna má své vymezené místo, obvykle ve spodním podlaží, a kotle tak nezabírají místo v jednotlivých bytech. Centrálně je řešena i spalinová cesta, uživatelé bytů se tak nemusí touto otázkou vůbec zabývat.

Velkou předností centrálního řešení vytápění s vlastní kotelnou je vysoká kompatibilita a možnost jednoduchého napojení k dalším zdrojům, zejména těm obnovitelným. V našich zeměpisných podmínkách se jedná především o solární systémy na přípravu teplé vody.

Kondenzační kotle využívají energii vodní páry, která při vhodných podmínkách ve výměníku zkondenzuje a zvýší tak využití a efektivitu spalování zemního plynu. V konečném důsledku pak záměna starých kotlů za nové přinese úsporu až 20 % na spotřebě plynu, nicméně existuje řada doporučení, aby se využití a úspory ještě zvýšily (alespoň částečné zateplení objektu, zvětšení plochy otopných těles, apod.). Jednou z možností, jak snížit energetickou náročnost budovy, je napojení ohřevu TV k solárnímu systému.

Všechny závěsné kondenzační kotle řady CerapurComfort nebo CerapurMaxx jsou ovládány shodnou regulací, která umožňuje jednoduchou kombinaci s dalšími zdroji a především solárním systémem. Pokud je solární systém správně navržen a nainstalován, můžete na bytovém domě ušetřit 40 - 50 % nákladů na přípravu teplé vody. Pokud se připočítá účinek patentovaného softwaru SolarInside, můžete kalkulovat s úsporami ještě o 10 - 15 % většími.

Značka Junkers obvykle dodává kaskády s kotli do 400 kW (4 kotle řady CerapurMaxx po 98 kW), realizovány však mohou být kotelny až do 800 kW při použití 8 kondenzačních kotlů.

 

Výhody na první pohled:

  • Centrální zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody se nachází v jedné místnosti pro celý objekt
  • Rychlá instalace, centrální odtah spalin, možnost řízení z dispečinku
  • K otopné soustavě lze jednoduše začlenit obnovitelné zdroje energie, případné napojení na další topné zdroje
  • Jednoduchá a levná údržba
 

Renovace topné soustavy v panelovém domě v Praze 9

Bytové družstvo vlastníků bytů se rozhodlo vzhledem ke zvyšujícím se cenám za dálkové teplo odpojit od CZT a zřídit v prostoru původní výměníkové stanice vlastní domovní plynovou kotelnu.

Více...

Renovace topné soustavy v bytovém domě v Plzni

Majitel domu nebyl spokojený s rostoucími cenami za tepelnou energii a po konzultaci s projektantem a instalatérskou firmou se rozhodl pro vybudování malé domovní kotelny umístěné v půdním prostoru.

Více...

Renovace topné soustavy v panelovém domě v Rokycanech

Po konzultacích s odborníky v oboru vytápění a po předběžné ekonomické kalkulaci, se obyvatelé domu rozhodli od CZT oddělit a zřídit si vlastní domovní kotelnu, která zredukuje náklady na vytápění a přípravu TV téměř o 30 %.

Více...

Decentralizované řešení s etážovým vytápěním

Renovace topné soustavy s etážovým vytápěním v jednotlivých bytech.

Více o decentralizovaném řešení...