Renovace topné soustavy v panelovém domě v Rokycanech

Výchozí situace

Po zateplení, výměně oken a částečné rekonstrukci se rozhodli obyvatelé panelového domu vyřešit problém rostoucích cen energií. Příprava teplé vody a vytápění byly zajišťovány z městského centrálního zásobování teplem (CZT) a cenová relace se pohybovala kolem 600,- Kč za 1 GJ. Po konzultacích s odborníky v oboru vytápění a po předběžné ekonomické kalkulaci, se rozhodli od CZT oddělit a zřídit si vlastní domovní kotelnu, která zredukuje náklady na vytápění a přípravu TV téměř o 30 %.

 

Poloha:
Panelový dům v zabydlené oblasti Rokycan

Popis:
Rekonstrukce panelového domu s 23 byty a oddělení se od městkého centrálního zásobování teplem (CZT)
- Obytná plocha: cca 1300 m²
- Výstavba: 1969

Příprava a realizace:
Projekční kancelář: SEAP Rokycany
Realizace: SIOR technická zařízení s.r.o. Rokycany

Použité zařízení:
- 3 kondenzační kotle (ZBR 42-3 A a 2x ZSBR 28-3 A) v kaskádě s 800 litrovým zásobníkem TV
- 1 kaskádový regulační modul ICM
- 1 spínací modul IPM2
- 1 ekvitermní regulátor FW200

 

Navrhované řešení a požadavky

  • zajistit legislativní oddělení od CZT a posílit plynovou přípojku, která byla původně dimenzovaná pouze pro plynové sporáky v jednotlivých bytech
  • zajistit projektovou dokumentaci ke zřízení domovní plynové kotelny do prostor původní prádelny a s tím spojené vyřízení stavebního povolení
  • navrhnout úsporné a spolehlivé řešení pro vytápění a přípravu teplé vody se zárukou kvality a bezproblémového provozu
  • vše navrhnout a připravit tak, aby instalace kotelny a zajištění dodávky teplé vody byly vyřešeny v co nejkratší době

Vlastní realizace

3 kondenzační kotle (ZBR 42-3 A a 2x ZSBR 28-3 A) v kaskádě s 800 litrovým zásobníkem TV Po důkladné přípravě a zajištění projektové dokumentace včetně příslušného stavebního povolení vypověděla správa domu smlouvu o CZT. Vlastní instalaci ZSBR 28-3 A kotelny realizovala zkušená topenářská firma v letních měsících během téměř 14 dnů. Kotelna byla osazena třemi kondenzačními kotli řady CerapurComfort (ZBR 42-3 A a 2x ZSBR 28-3 A) v kaskádě. K odtahu spalin byl využit starý komínový sopouch, který se v minulosti používal pro prádelní vyvařovací zařízení. Kotle jsou řízeny ekvitermní regulací a dodávka teplé vody je zajištěna pomocí 800 litrového nepřímo ohřívaného zásobníku.