Renovace topné soustavy v panelovém domě v Praze 9

Výchozí situace

Bytové družstvo vlastníků bytů se rozhodlo vzhledem ke zvyšujícím se cenám za dálkové teplo odpojit od CZT a zřídit v prostoru původní výměníkové stanice vlastní domovní plynovou kotelnu. Majitelé bytů investovali postupně do nových plastových oken, částečně do nových rozvodů a před 7 lety zřídili vlastní kotelnu s kondenzačními kotli.

 

Poloha:
Panelový dům v Hloubětíně na Praze 9

Popis:
Oddělení panelového domu s 16 byty od centrálního zásobování teplem a přechod na vlastní domovní kotelnu
- Obytná plocha: cca 1200 m²
- Výstavba: 1979

Příprava a realizace:
Projekční kancelář: Ing. Zdeněk Novák
Realizace: HGLV servis Mělník

Použité zařízení:
- 3 kondenzační kotle řady Cerapur ZBR 11-42 A spojené do kaskády
- ekvitermní regulátor TA270, spínací modul HMM a HSM, systémové odkouření na fasádu

 

Navrhované řešení a požadavky

  • zredukovat náklady na vytápění a přípravu teplé vody zřízením vlastní domovní kotelny s kondenzačními plynovými kotli
  • instalaci a přechod na vlastní zdroj zvládnout s minimálními náklady a v co nejkratším čase
  • stát se nezávislým na poskytovateli dálkového zásobování teplem

Vlastní realizace

3 kondenzační kotle řady Cerapur ZBR 11-42 A spojené do kaskády Po pečlivé projekční přípravě, zajištění stavebního povolení a posílení plynové přípojky se bytové družstvo oddělilo od centrálního zásobování teplem, nechalo demontovat výměníkovou stanici a nainstalovat vlastní domovní kotelnu. Odtah spalin byl vyřešen fasádním systémovým komínem dodávaným výrobcem kotlů.

Teplá voda je ohřívaná vysoce výkonným Renovace topné soustavy v panelovém domě deskovým výměníkem a dvěma akumulačními zásobníky o objemu 300 litrů, které slouží především k pokrytí odběrových špiček spotřeby TV. Regulace topné soustavy je zajištěna ekvitermním regulátorem TA 270, příslušnými spínacími moduly a termostatickými ventily na jednotlivých topných tělesech.