Sanace topné soustavy v bytovém domě v Praze 1

Výchozí situace

Bytový dům ze 30. let minulého století potřeboval kompletní rekonstrukci. Majitel zateplil podkroví, stropy sklepů a postupně rekonstruoval jednotlivé byty. V bytech bylo vytápění a ohřev TV zajišťován převážně kombinovanými kotli s přirozeným odtahem spalin do jednotlivých komínů. Po zateplení a výměně oken s menší infiltrací nevyhovovaly staré plynové kotle platným předpisům TPG ani emisní vyhlášce pro tuto část obce. Nájemníci si stěžovali na poruchovost a nutnost častého servisu na kotlích. Kotle byly navíc hlučné a měly velkou spotřebu plynu.

 

Poloha:
Bytový dům v Praze 1 s 12 nájemními byty

Popis:
Postupná sanace otopných etážových soustav jednotlivých bytů s rozlohou od 45 do 77 m²
- Výstavba: 1937

Příprava a realizace:
INKLEMO servis, s.r.o., Praha 3 (Servisní partner Junkers)
Instalatér a topenář: p. Fanta, Praha

Použité zařízení:
- 12 plynových kondenzačních závěsných kombinovaných kotlů CerapurSmart ZWB 28-3 C

 

Požadavky a návrhy řešení

  • použít moderní a úsporné kondenzační kotle
  • vyřešit problém s přívodem vzduchu pro spalování a s legislativně danou čistotou spalin
  • zajistit rychlou výměnu a pokud možno co nejmenší stavební úpravy
  • snížit hlučnost zařízení a zajistit spolehlivější dodávku teplé vody

Vlastní realizace

Kondenzační kombinovaný kotel CerapurSmart ZWB 28-3 C Před vlastní realizací se muselo zvážit, jak bude veden odtah spalin a kudy se přivede ke kotli dostatek spalovacího vzduchu pro každý byt. Obvyklá instalace byla v CerapurSmart ZWB 28-3 C koupelnách a ta se měla zachovat. Horní patro bylo z tohoto pohledu vyřešené koncentrickým odkouřením 80/125 mm pro každý kotel samostatně vedené skrz střechu. Prostřední patro bylo řešené stejně, ale pro vedení koncentrického potrubí spalin a vzduchu se využily původní komínové šachty. Kotle v nejnižším patře se musely řešit tzv. děleným odkouřením 2x80 mm. Spaliny jsou odváděny původními komínovými šachtami a nasávání vzduchu se vyřešilo díky rozměrnému větracímu světlíku. Samotná instalace pak již nebyla tak náročná, neboť spodní připojení kotlů Junkers je mnoho let shodné a při výměně starého kotle za vhodný současný typ se nemusí spodní instalatérské připojení bourat. Instalace je pak velmi rychlá a bez nadměrného nepořádku.