Účinnost vyšší než 100 %?

Malý početní příklad objasní účinnost vyšší než 100 % u kondenzačních přístrojů:

Výpočet účinnosti kondenzačního tepla Pro výpočet účinnosti kondenzačního kotle se vychází z výhřevnosti zemního plynu (jejíž hodnota je udávána jako 100%) navýšené o 11 % kondenzačního tepla. A dále odečteme minimální ztráty, ke kterým dochází při kondenzačním spalování (nevyužité kondenzační teplo, ztráty odvodem spalin a ztráty vysáláním do okolí)

Účinnost = 100 % + 11 % spalné teplo - 1 % nevyužité kondenzační teplo -0,5 % ztráty odvodem spalin - 0,5 % ztráty vysáláním do okolí

Účinnost = 109 %

Zpět na plynové kondenzační kotle

 

Princip kondenzační technologie

Jak je možné, že je kondenzační technika tak efektivní a zároveň úsporná?

Více o kondenzační technologii...

Účinnost vyšší než 100 %?

To dokáží jen kondenzační kotle! Podívejte se jak.

Vysvětlení účinnosti kondenzačního kotle ...
 

Patentovaný algoritmus SolarInside

Nejvyšší možná úspora díky patentovanému algoritmu SolarInside

Více o algoritmu SolarInside...