Princip kondenzační technologie

Proč je kondenzační technika tak úsporná? V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie.

U kondenzačních kotlů jsou tyto spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie maximálně využívány. Horké spaliny spolu s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie - kondenzačního tepla, získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55 °C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů. Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosaženo provozního normovaného stupně využití až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle přibližně až o 25 % nižší spotřebu paliva.

Zpět na plynové kondenzační kotle

 

Princip kondenzační technologie

Jak je možné, že je kondenzační technika tak efektivní a zároveň úsporná?

Více o kondenzační technologii...

Účinnost vyšší než 100 %?

To dokáží jen kondenzační kotle! Podívejte se jak.

Vysvětlení účinnosti kondenzačního kotle ...
 

Patentovaný algoritmus SolarInside

Nejvyšší možná úspora díky patentovanému algoritmu SolarInside

Více o algoritmu SolarInside...