Průtokový princip - hospodárněji to již nejde

Příprava teplé vody v malých množstvích a v nepravidelném čase odběru je nejlépe vyřešena plynovými průtokovými ohřívači. Tyto ohřívače pracují na úsporném průtokovém principu tzn., že potřebné množství vody je ohříváno pouze tehdy, když jej skutečně potřebujeme.

Princip činnosti plynového průtokového ohřívače lze vysvětlit v několika málo bodech:

  • Studená voda se ohřívá po otevření kohoutku během svého průchodu ohřívačem
  • Ohřívač se spustí teprve tehdy, je-li teplá voda skutečně potřeba.
  • Nevznikají žádné tepelné ztráty v důsledku provozní pohotovosti
  • Průtokový ohřívač pracuje úsporně a hospodárně
  • Šetří se peníze a chrání životní prostředí

Nekonečné množství variant:

  • Zapalující jiskra: piezoelektrické zapalování

U přístrojů miniMAXX (P) a Oxystop s integrovaným piezoelektrickým zapalovačem se zapalovací plamínek aktivuje stiskem tlačítka při uvedení průtokového ohřívače do provozu.

  • Zapalující hydrodynamický generátor: technologie HydroPower

Schéma turbíny Malý hydrogenerátor zabudovaný v ohřívačích miniMAXX (G a HydroPower-Plus) umí vytvořit již při minimálním průtoku vody potřebné množství elektrického proudu pro zapálení hořáku, zabezpečovacích obvodů a signalizace. Kromě vody a plynu nejsou potřeba již žádné přídavné zdroje energie. Tato varianta je obzvlášť šetrná jak k životnímu prostředí tak k Vaší peněžence (roční snížení spotřeby plynu až o 25 %).

  • Elektrické zapalování

I u průtokových ohřívačů Celsius s nuceným odtahem spalin, tzv. turbo již firma Junkers upustila od trvale hořícího zapalovacího plamínku. Tyto ohřívače se zapalují elektrickým impulzem ze síťové přípojky 230 V. Touto metodou lze snížit spotřebu plynu až o 25 %.

I v případě odtahu spalin má náš zákazník na výběr:

Klasické komínové provedení je k dispozici u řady miniMAXX. Plynové průtokové ohřívače Celsius představují přístroje s nuceným odtahem spalin pomocí ventilátoru, tzv. turbo s možností koaxiálního odtahu spalin do vzdálenosti až 4 m. Přístroj může být připojen též tzv. děleným odtahem spalin, kdy vzduch pro spalování je nasáván z vhodného prostoru a odtah spalin je veden ven samostatnými trubkami až do vzdálenosti 12m. Plynové průtokové ohřívače Oxystop jsou určeny pro jedno odběrné místo a jsou dodávány v provedení bez nutnosti odtahu spalin s bezpečnostním zařízením Oxystop.

Zpět na ohřev teplé vody

 

Průtokový princip - hospodárněji to již nejde

Teplá voda je ohřívána až tehdy, je-li skutečně potřeba.

Více o využití průtokového ohřevu...

Zásobníky s vrstveným ohřevem teplé vody

Až o 17 % vyšší účinnosti než u běžných zásobníků

Jak funguje vrstvený ohřev teplé vody...