Princip získávání solární energie

Solární kolektor funguje - zjednodušeně řečeno - jako zahradní hadice ležící na slunci: sluneční záření ohřívá kapalinu v kolektoru. Cirkulační čerpadlo přivádí ohřátou kapalinu do solárního zásobníku, kde předává své teplo pomocí tepelného výměníku vodě v zásobníku. Ochlazená kapalina se poté vrací zpět do kolektoru k opětovnému ohřátí.

Pokud by při špatném počasí nebyl dostatek sluneční energie, i přesto je k dispozici dostatek teplé vody - přípravu teplé vody zajistí druhá topná spirála v zásobníku, kterou zásobuje teplem kotel.

Tak získáte komfort teplé vody zcela nezávislý na počasí.

Teplo ze tří světových stran

Aby bylo možné dosáhnout co nejvyššího solárního zisku, musejí být plochy kolektorů přizpůsobeny místním podmínkám a také tvaru střechy, její orientaci a sklonu.

Solárnísystém: teplo ze tří světových stran Zatímco v některých regionech postačí dva kolektory, je v jiných oblastech zapotřebí tří nebo dokonce čtyř kolektorů na stejný solární zisk. Cílem je přitom průměrná úspora energie ve výši zhruba 60 % nákladů na energii potřebnou k ohřevu teplé vody v ročním průměru. Pro ploché střechy popř. pro instalaci kolektorů na garážích nebo v zahradě existují specifická řešení s montážním podstavcem.

Plocha Vaší střechy nemusí nutně směřovat přesně na jih, aby mohla sloužit jako vhodná montážní plocha pro solární kolektory Junkers. Odchylky od jižního směru do 45 º jsou bezproblémové a nemají závažný vliv na energetickou výtěžnost. I orientaci Vaší střechy přímo na východ nebo na západ lze vyrovnat přiměřeně větší plochou kolektorů.

Zpět na solární systémy

 

Princip získávání solární energie

Solární kolektor funguje - zjednodušeně řečeno - jako zahradní hadice ležící na slunci

Jak fungují solární systémy...

Teplo a teplá voda ohřáté silou slunce

Teplo a teplá voda bez zbytečně vysokých účtů za energii

Více o solárním vytápění a ohřevu teplé vody...
 

Čísla a fakta

Slunce skrývá obrovský potenciál

Sluneční energie v číslech...

Patentovaný algoritmus SolarInside

Nejvyšší možná úspora díky patentovanému algoritmu SolarInside

Více o algoritmu SolarInside...