Požadavky na systém odtahu spalin pro plynové kondenzační kotle

Plynové kondenzační kotle vyžadují speciální plastové nebo kovové systémy přívodu vzduchu a odtahu spalin, které jsou přizpůsobeny požadavkům kondenzační technologie, např. požadavku na vodotěsnost (je nutné odvést cca 2,5 litru kondenzátu za hodinu).

Systémy odtahu spalin od Junkers přivádí čerstvý vzduch ke kotli a zároveň odvádějí spaliny do venkovního prostředí. Podle místa instalace jsou možné následující varianty odtahu spalin:

  • Vzduch a spaliny koncentrickou trubkou svisle střechou
  • Vzduch a spalin koncentrickou trubkou vodorovně skrz obvodovou stěnu
  • Spaliny a spalovací vzduch šachtou v protiproudu
  • Spaliny šachtou, spalovací vzduch z prostoru nebo skrz obvodovou stěnu
  • Spaliny po fasádě, spalovací vzduch zvenku

Příslušenství pro odtah spalin Junkers pro kondenzační kotle jsou k dispozici jak s pevným potrubím tak i s flexibilními trubkami, kterých se využívá zejména při modernizaci a rekonstrukci starších objektů, kde je nutné umístit vedení odtahu spalin zalomenými šachtami nebo šachtami s malými průřezy.

Kondenzační kotle ve spojení s moderním systémem odtahu spalin lze umístit téměř kdekoliv v domě. Tato rozmanitost vedení odtahu spalin usnadňuje použití kondenzační technologie nejen v novostavbách, ale i při modernizaci vytápění ve stávajících systémech.

Zpět na systém odtahu spalin