Požadavky na systém odtahu spalin pro plynové kotle

Klasické plynové kotle Junkers lze rozdělit do dvou kategorií:

  • S přirozeným odtahem spalin do komína

Komín musí mít příslušný průměr, délku a vyvložkování pro plynový přístroj daného výkonu, musí vyhovovat platným normám a předpisům a mít platnou revizi. V tomto případě se jedná o odtah spalin pro přístroje závislé na vzduchu v prostoru instalace a spaliny jsou odváděny přirozeným komínovým tahem, vznikajícím na základě různých teplot v různých výškách příslušného komínu. Pro tento způsob odtahu spalin je potřeba dle předpisů zajistit a zkontrolovat dostatečné množství přívodního vzduchu pro spalování navrženého plynového kotle. Tuto kontrolu provede a potvrdí odpovědný revizní technik na komíny.

  • S nuceným odtahem spalin pomocí ventilátoru, tzv. turbo

V tomto případě se většinou jedná o instalaci kotle nezávislou na prostoru instalace – kotel si bere vzduch pro spalování koncentrickým nebo odděleným potrubím z venkovního prostoru a většinou přetlakem jsou spaliny vytlačovány ventilátorem a potrubím do venkovního prostoru buď vodorovně skrz obvodovou stěnu nebo svisle skrz střechu. Nebo se může jednat i o instalaci kotle závislého na místě instalace, pak kotel využívá vzduch z prostoru svého umístění a spaliny jsou vytlačovány příslušným vedením do venkovního prostoru skrz obvodovou stěnu nebo skrz střechu případně s využitím vhodné komínové šachty.

Pro všechny způsoby s nuceným odtahem spalin nabízí Junkers potřebné příslušenství.

Zpět na systém odtahu spalin