Systémy odtahů spalin
Co je důležité při plánování odkouření?

Systémy odtahů spalin Junkers
 

Správné řešení přívodu vzduchu pro spalování a vedení odtahu spalin je velice důležité již ve fázi navrhování a projektování. Junkers nabízí široký program příslušenství pro odtah spalin pro kondenzační i klasické kotle, který umožňuje realizaci nejrůznějších variant a jsou pro dané přístroje certifikovány. Můžeme rozlišovat několik základních způsobů řešení odtahu spalin:

  • závislý nebo nezávislý na vzduchu v prostoru instalace
  • vedení odtahu spalin vodorovné nebo svislé
  • vedení koncentrickým potrubím nebo oddělenými trubkami
  • skrz obvodovou stěnu, sedlovou nebo plochou střechu
  • komínovou šachtou nebo po fasádě
  • pevným potrubím nebo flexibilními trubkami
  • a mnoho dalších variant

Nejvhodnější řešení pro Vaši situaci je třeba navrhnout přímo s Vaším projektantem nebo zkušeným technikem instalatérské firmy. Optimální řešení pak musí být bezpečné, cenově příznivé, vyhovovat dané stavební situaci, současně platným předpisům a normám a musí mít platnou revizi vedení odtahu spalin.