Proč se Vám tepelné čerpadlo vyplatí?

Teplo z tepelného čerpadla je hospodárné

Tepelné čerpadlo přeměňuje energii akumulovanou ve vzduchu na teplo pro ohřev vody. Využíváte-li tuto bezplatnou energii, sníží se Vaše běžné náklady na ohřev teplé vody na minimum:

Více variant pro více pohodlí

Tepelné čerpadlo Bosch Compress představuje úsporné řešení přípravy teplé vody nezávisle na ostatních zdrojích tepla. Pro uspokojení potřeb všech zákazníků nabízíme Bosch Compress ve dvou provedeních – pro vnitřní nebo venkovní čerpání vzduchu. Díky integrovanému výměníku můžete čerpadlo kombinovat se stávajícím topným systémem – plynovým kotlem, solárním systémem nebo kotlem na tuhá paliva.

Nízké náklady, vysoký komfort

Jediné, co potřebujete k přípravě teplé vody, je elektrický proud. Pomocí energie ze vzduchu a topného faktoru o hodnotě 4,3 získáte z 1 kW elektřiny až 4,3 kWh výkonu. Ve srovnání s konvenčním řešením tak můžete ušetřit až 70% nákladů na přípravu teplé vody. Integrovaný elektrický dohřev navíc zajišťuje komfort 60 °C teplé vody bez ohledu na počasí – pokud by teploty klesly pod -10 °C, automaticky se aktivuje elektrická patrona, která ohřeje vodu na požadovanou teplotu.

Zakoupíte-li tepelné čerpadlo, stáváte se nezávislými na stoupajících cenách energií

  • Tepelné čerpadlo využívá až ze 75 % obnovitelné zdroje energie – a to přímo z Vašeho vlastního prostoru. Jste tak nezávislí na stoupajících cenách energií.
  • Energie ze vzduchu je neomezeně k dispozici. Význam má pro Vás již jen cena za elektřinu.
  • Tím se tepelné čerpadlo stává tak perspektivní jako žádný jiný systém vytápění.

Teplo z tepelného čerpadla je ekologické

Po zpřístupnění dodává teplo získané ze vzduchu velkou část celkové energie na ohřev telpé vody, a to trvale a zdarma.

  • Ekologicky šetrný systém ohřevu teplé vody.
  • Vynikající účinnost díky pokrokové technologii.
  • V protikladu k obvyklým zdrojům energie jako např. ropa, zemní plyn, je teplo získané ze vzduchu nevyčerpatelným zdrojem, který je neustále k dispozici.

Zpět k tepelným čerpadlům