Pět kroků k Vašemu vlastnímu tepelnému čerpadlu

Cesta k vlastnímu tepelnému čerpadlu není až tak dlouhá – krok za krokem Vám vysvětlíme, jak dosáhnout Vašeho individuálního řešení:

1. Správný partner

Tepelné čerpadlo by měl zásadně projektovat a instalovat kvalifikovaný odborník. Seznam našich smluvních partnerů naleznete pomocí vyhledávače v pravé části obrazovky.

2. Obsáhlé zjištění stavu

Našli jste Vašeho nejbližšího „specialistu na tepelná čerpadla“? Pak byste měli společně provést zjištění stavu:

Jaké máte finanční možnosti? Které místnosti přicházejí v úvahu pro instalaci tepelného čerpadla? Máte dostatečnou přípojku elektrického proudu? Které předpisy a úřední nařízení je nutné dodržet?

3. Individuální řešení

Dále je třeba stanovit systém tepelného čerpadla, který je pro Vás správný. Po pečlivém uvážení všech faktorů by na konci této fáze měly být zodpovězena otázka, zda je pro Vás lepší varianta pro vnitřní nebo venkovní čerpání vzduchu?

4. Konkrétní nabídka

Nyní konkrétně. Odborná firma pro Vás nyní vypracuje finální nabídku. To znamená: Ověří dostupný výkon elektrické třífázové přípojky, prověří reálnost a optimálnost naprojektovaného řešení a připraví nabídku dle dispozic a Vašich přesných požadavků. Z nabídky pak můžete vidět, co Vaše nové tepelné čerpadlo včetně instalace bude stát.

Souhlasíte s nabídkou? Pak můžete s odbornou firmou již řešit jenom termín realizace a následně zadat zakázku.

5. Spolehlivá instalace

Nyní může odborná firma zahájit práci. Podle toho, pro které řešení tepelného čerpadla jste se rozhodli, bude nyní připraven systém pro nový zdroj ohřevu telpé vody.

Nakonec bude instalované tepelné čerpadlo uvedeno do provozu a přesně nakonfigurováno dle Vašich požadavků a pro Váš dům.

Srdečně blahopřejeme! Ode dneška se můžete každý den těšit z teplé vody získané z větší části z přírody – a proto především levně a přívětivě k životnímu prostředí!

Zpět k tepelným čerpadlům

 

Proč se Vám tepelné čerpadlo vyplatí?

Tepelné čerpadlo využívá až ze 75 % obnovitelné zdroje

Výhody tepelného čerpadla...