Energetické štítky a ekodesign

Energetické štítky a ekodesign
 

Ekodesign a ErP? Co je to?

ErP je zkratka anglických slov Energy related Products t. j. „Výrobky spojené se spotřebou energie“. Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES a platí jednotně v celé Evropské unii. Od 1. srpna platí směrnice o ekodesignu oběhových čerpadel, podle které mohou být na trh dodávány pouze kotle s novým energeticky účinnějším čerpadlem. 26. září 2015 na tuto směrnici naváže další nařízení s požadavky na minimální účinnosti zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody.

 

Proč byly ekologické směrnice zavedeny?

Ekologické směrnice pomáhají, aby EU byla schopna dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti klimatu. Ty stanoví tzv. 20-20-20 – strategii, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových plynů o 20 % z úrovně roku 1990. Ekologické směrnice usnadňuje výběr energeticky nejúčinnějších výrobků spotřebitelům, výrobcům tepelné techniky a montážním firmám. Takže emise CO2 jsou redukovány a náklady na energii klesají.

 

Které výrobky musí být označeny energetickým štítkem?

• topné kotle (plynové, olejové, elektrické) do 70 kW
• tepelná čerpadla do 70 kW
• kogenerační jednotky do 50 kW
• systémové pakety do 70 kW
• zásobníky o objemu do 500 litrů

Energetické štítky již znáte od výrobců domácích spotřebičů, např. televizorů, chladniček, praček atd.

 

Jaké informace lze najít na energetickém štítku?

Štítek má za úkol jednoduchým způsobem informovat o nejdůležitějších vlastnostech příslušného výrobku a umožnit snadné porovnání mezi výrobky různých výrobců. Nejvýraznějším údajem štítku je třída energetické účinnosti. Spíše než konkrétním číselným údajem, je třída reprezentována písmenem a barevným pruhem, od A +++ (pro systémy) nebo A ++ (pro produkty) až po G. Třída A +++ je zkratka pro zvlášť vysokou účinnost a G pro nízkou účinnost. Tento systém výrazně zjednodušuje orientaci mezi větším počtem údajů. V závislosti na typu výrobku na štítku naleznete např.:

1. Název dodavatele, 2. Název výrobku, 3. Funkce, 4. Klasifikace - energetická třída vytápění/přípravy teplé vody, 5. Hladina hluku v místnosti, 6. Výkon

 

Mohu z energetického štítku zjistit, díky kterému výrobku nejvíc ušetřím?

Ne, na štítku naleznete pouze základní informace. Nenahrazuje odborné poradenství od zkušené montážní firmy, která Vám navrhne a doporučí optimální řešení podle Vašich individuálních požadavků. Účinnost uvedená na štítku také nezaručuje, že výrobek později dosáhne takových hodnot. Předpokladem pro to je, aby byl celý systém navržen a namontován odbornou firmou, která dokonale sladí všechny jeho prvky.

 

Chtěl bych si koupit kondenzační kotel. Všechny mají účinnost třídy A. Je vhodné si koupit ten nejlevnější?

Toto byste měli zvážit velmi pečlivě, neboť sama energetická účinnost není rozhodujícím faktorem. Každý spotřebič je součástí systému, který musí být optimalizován ve všech svých částech, aby bylo dosaženo nejvyššího komfortu a účinnosti. Tento proces začíná u plánování a projektu, odborné montáže celého topného sytému a končí u pravidelné údržby a servisu. Junkers Vám nabízí více než 100 let znalostí a zkušeností, špičkovou kvalitu a moderní design.

 

Co je to sezónní energetická účinnost?

Označuje průměrnou účinnost spotřebiče, která je tzv. "očištěná od sezónních vlivů". Je třeba vzít v úvahu částečné zatížení na jaře, v létě a na podzim a zároveň maximální hodnoty v zimě.

 

Je pravda, že již nebudou povoleny konvenční kotle, až vstoupí energetické směrnice v platnost?

Nové topné systémy musí dosahovat alespoň stejné účinnosti jako kondenzační kotle. Konvenčních kotlů, které byly nainstalovány v minulosti, se tato nařízení netýkají a bude je možné je i nadále provozovat. Ve výjimečných případech bude možné nainstalovat i konvenční kotel s odtahem spalin do komína, a to:
- Jako kombinovaný kotel s výkonem do 30 kW
- Jako zdroj tepla a teplé vody s výkonem do 10 kW

 

Kdo je odpovědný za energetické štítky uvedené na jednotlivých výrobcích a systémech?

Energetický štítek pro jednotlivé výrobky je založen na tzv. informačním listu, který je dodáván přímo výrobcem. V případě energetického štítku celého systému, musí být požadovaný informační list zajištěn osobou, která systém prodává. To může být instalatér, prodejce nebo výrobce.

 

Musím mít energetický štítek pro můj stávající topný systém?

Ne, energetické štítky pro stávající spotřebiče a topné systémy nejsou potřeba. Existují však náznaky, že v budoucnu by mohly být vyžadovány u spotřebičů starších 15 let.