Komfort vytápění a ohřevu teplé vody

Komfort vytápění a ohřevu teplé vody
 

Co přesně znamená "komfort vytápění" a které faktory jej ovlivňují?

Komfort vytápění znamená, že se v místnosti cítíme příjemně. Rozhodující faktory jsou:

Teplo (teplota) - každý člověk vnímá ideální pokojovou teplotu jinak. Někomu je příjemná teplota kolem 20°C, jiný má raději teplejší prostředí. Teplota je důležitým faktorem, který ovlivňuje pohodlí v domácnosti.

Druh tepla - sálavé teplo pociťuje většina lidí jako zvlášť příjemné. Radiátory odevzdávají své teplo ze 30 – 40 % sáláním. Ohřev vzduchu a zvíření prachu jsou ve srovnání s konvektory výrazně menší.

Větrání - pravidelná výměna vzduchu v místnosti je příjemná. V zimě je vhodné zajistit výměnu vzduchu v místnosti několikrát denně krátkým otevřením okna.

Přesnost regulace - může u vytápění udržovat stabilní požadovanou teplotu.

Synchronizace s životními návyky - teplo v domácnosti je žádoucí zejména při ranním vstávání a v době, kdy je většina členů domácnosti doma.

Synchronizace s venkovní teplotou - automatické přizpůsobení teploty v domácnosti měnícím se povětrnostním podmínkám bez nutnosti zásahu uživatele.

 

Jaká jsou základní způsoby ohřevu teplé vody?

Řešení se zásobníkem: Voda je okamžitě k dispozici a lze ji odebírat i v několika odběrných místech současně. Teploty teplé vody jsou prakticky konstantní.

Průtokový princip: Potřebné množství teplé vody je ohříváno průtokem teprve tehdy, když jej skutečně potřebujeme.

Systém s připojenou cirkulací: Teplá voda cirkuluje v potrubí a při otevření kohoutku je k dispozici okamžitě.

Systém bez připojené cirkulace: Při otevření kohoutku teplé vody musí nejprve vytéct vlažná nebo studená voda obsažená v potrubí.