Náklady

 

Které faktory ovlivňují náklady na vytápění?

  • Především požadovaná teplota v místnosti. Každý stupeň Celsia představuje rozdíl přibližně 6 % energie.
  • Častým větráním uniká teplo ven. Zdroj vytápění tak musí neustále dodávat nové teplo.
  • Prostorové regulátory mají vyšší přesnost regulace a systém tak netopí zbytečně nad rámec požadované teploty.
  • Pomocí regulátoru, který poskytuje více spínacích cyklů, lze vytápění nastavit na úsporný provoz v době, kdy obyvatelé spí nebo nejsou doma.
  • Použití elektronicky řízeného čerpadla šetří elektrickou energii při rozvodu tepla v domě.
 

Vyplatí se investovat do vytápění?

Protože ceny energií dlouhodobě rostou, je výhodné investovat do moderních technologií, které umožňují snížit energetickou spotřebu domácnosti. Uživatel má v zásadě tyto možnosti:

  • Modernizace vytápění a přechod na ekologickou a úspornou kondenzační technologii.
  • Využití sluneční energie pro pokrytí potřeby teplé vody a k podpoře vytápění.
  • Izolace pláště budovy instalací nových oken nebo dodatečným zateplením fasády.
  • Krátké a intenzivní větrání - několikrát za den otevřete okno dokořán zhruba na 5 minut.

Ekonomicky nejefektivnější je kombinace více možností. Pro výpočet přesných úspor se obraťte na projektanta nebo odbornou instalatérskou firmu.

 

Vyplatí se mi investice do tepelného čerpadla v dlouhodobém horizontu?

Získáváte-li teplo pro vytápění a přípravu teplé vody prostřednictvím tepelného čerpadla, nepotřebujete ani komín, ani nádrž na topný olej, ani plynovou přípojku. Nevznikají Vám ani žádné náklady na paliva a jejich uskladnění. Tepelné čerpadlo Junkers navíc pracuje téměř bez potřeby údržby. Je-li tepelný zdroj jednou zpřístupněn, je energie trvale a zdarma k dispozici. V dlouhodobém horizontu se investice samozřejmě vyplatí.

 

Jak se změní moje vyúčtování za vytápění, budu-li vytápět tepelným čerpadlem?

Platíte pouze elektrický proud, který pohání tepelné čerpadlo. Jeden kilowatt eletrického proudu vystačí k tomu, abyste vyrobili až pět kilowattů tepelného výkonu. Znamená to, že tepelné čerpadlo využívá elektrický proud pouze jako hnací výkon a to velmi efektivně. Vaše vyúčtování se tedy výrazně sníží.

 

Co vlastně takové tepelné čerpadlo stojí?

Na první pohled relativně vysoké pořizovací náklady na tepelné čerpadlo se amortizují během několika let. Aktuální ceny naleznete v sekci Ceníky.

 

Které faktory ovlivňují náklady na ohřev teplé vody?

Náklady ovlivňuje samotná příprava teplé vody. Při kombinaci kotle a zásobníku je teplá voda akumulována v zásobníku, i když není momentálně zapotřebí. Vznikají přitom pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí.

Při využití průtokového principu neexistuje zásoba teplé vody, čímž nevznikají ani pohotovostní ztráty. Energie se spotřebovává jen tehdy, dojde-li k odběru teplé vody.

Při využití cirkulace, kdy teplá voda neustále cirkuluje v rozvodech teplé vody, je zapotřebí elektrická energie pro provoz čerpadla. Navíc vznikají pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí. Náklady na cirkulaci lze snížit pomocí nastavení automatického časového plánování.

Nejefektivnější způsob přípravy teplé vody představují kondenzační kotle v kombinaci se zásobníky s vrstveným zásobníkem.