Plynové kondenzační kotle

 

Jak se liší kondenzační kotel od klasického plynového kotle?

V případě použití klasického kotle uniká při spalování část tepelné energie bez užitku do atmosféry. Tato ztráta může představovat až 11 % energie. Tuto energii dokáže kondenzační kotel využít. Horké spaliny prochází speciálním tepelným výměníkem, ve kterém předávají teplo topné vodě.

 

Na co je třeba dbát při připojení odtahu spalin u plynových kondenzačních kotlů?

Plynové kondenzační kotle nelze připojit přímo na komín, protože jejich spaliny jsou natolik chladné, že by nevytvořily dostatečný tah. Chladné spaliny navíc kondenzují na stěnách odvodové šachty. Proto je důležité, aby byly komínové cesty odolné vůči kondenzátu. Řešením jsou speciální systémy odvodu spalin pro kondenzační kotle, které lze bez problémů připojit i do již existujícího komínu.

 

Je možné používat kondenzační kotle se stávajícím komínem?

Starší dříve provozovaný komín lze pro provoz kondenzačního kotle jednoduše připravit a doplnit prostřednictvím spalinového potrubí, které je odolné vůči kondenzátu. Spalinové potrubí je dodáváno firmou Junkers Bosch jako certifikované příslušenství. Pokud má komínová šachta dostatečné rozměry, je možné ji využít i pro nasávání spalovacího vzduchu pro kotel. Podrobně poradit v otázkách týkajících se vedení odtahu spalin Vám ve Vašem případě může Váš instalatér, projektant nebo kominík.

 

Je možné provozovat kondenzační kotel bez samostatného přívodu vzduchu?

Pokud to prostor instalace kotle a předpisy dovolují, je možné provozovat kondenzační kotel i tak, že potřebný vzduch pro spalování se nasává z prostoru místnosti. Podrobně Vám v otázkách týkajících se vedení odtahu spalin poradí Váš instalatér, projektant nebo kominík ideálně přímo na Vámi uvažovaném místě instalace.