Spaliny

 

Co znamenají ztráty ve spalinách?

Jedná se o teplo obsažené ve vodní páře, které společně s dalšími zplodinami (např. CO2), odchází komínem a není využito k vytápění.

 

Kolik energie se ztrácí ve spalinách?

Prostřednictvím spalin můžete ztratit přibližně 10 % energie.

 

Jaké jsou příčiny vysokých ztrát ve spalinách?

Příliš vysoké ztráty ve spalinách mohou být způsobeny:

  • znečištěním hořáku nebo jeho chybným nastavením
  • znečištěnými teplosměnnými plochami, např. v kotli
  • zastaralou technologií vytápění

Doporučujeme Vám provádět pravidelný servis Vašeho topného systému, který Vám zajistí jeho ekonomické a bezpečné fungování.