Získávání tepla z okolního prostředí

Tepelná čerpadla Junkers
 

Nevyužitá a přitom dostupná energie k vytápění se nachází všude kolem nás. Využijte jí pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda a vytápějte svůj dům zodpovědně, s ohledem na životní prostředí.

Tepelná čerpadla vzduch/voda pracují ekologicky i hospodárně

Energie k vytápění se nachází blíž, než si možná myslíte – je například ve vzduchu kolem nás. Junkers nabízí její snadné využití pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Jeho instalace je levná, jednoduchá a dostupná prakticky každému majiteli rodinného domu – není k ní totiž třeba žádných legislativních povolení ani náročných stavebních úprav pozemku.

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou schopna pracovat s efektivním topným faktorem až do -20 °C, kdy výstupní teplota topné vody je stále skvělých 50°C a tedy bohatě stačí k ohřevu teplé vody i k ohřevu vhodně dimenzovaného vytápění. Díky tomu jsou tepelná čerpadla jako zdroj vytápění v nízkoenergetických domech zcela dostačující.

V ostatních případech lze tepelná čerpadla Junkers dobře kombinovat s dalšími zdroji vytápění. A to i souběžně, kdy je potenciál tepelného čerpadla využíván na maximum a další zdroj jej pouze automaticky doplňuje.

Tepelná čerpadla mají nesporné výhody

  • tepelné čerpadlo nevytváří svým provozem žádné emise
  • náklady na provoz jsou velmi nízké
  • tepelná čerpadla jsou prostorově nenáročná
  • v létě může tepelné čerpadlo i chladit

Tepelná čerpadla lze bez problémů využít v klasických rodinných domech, ideální jsou i pro nízkoenergetické bydlení. Jediným požadavkem na instalaci tepelného čerpadla je dostatečný prostor vně domu pro umístění venkovní části čerpadla.

Teplo ze vzduchu

Dáváte přednost nekomplikovanému a levnému řešení např. pro ohřev vody? Potom je pro vás využití okolního vzduchu, jako zdroje energie, to pravé. Nepotřebujete žádné úřední povolení, náklady na přípravu teplé vody jsou velmi nízké a zařízení je možno snadno a rychle nainstalovat.

Zpět na Ekologické zdroje energie